Ploegdag - De Ploeg in de jaren twintig

- 13 oktober

Datum: 13 oktober 2018 |

'De Ploeg in de jaren twintig' is de titel van deze themadag in het kader van het bijzondere jubileumjaar: 100 jaar De Ploeg. Op 13 oktober 2018 vindt deze tweede Ploegdag plaats in het Groninger Museum.

De Ploeg in de jaren twintig is het verhaal van de bloeitijd van de Groninger Kunstkring 'De Ploeg', van het Gronings modernisme niet alleen in de schilderkunst maar ook op het gebied van muziek, architectuur, literatuur en theater. Het zijn de jaren na de Eerste Wereldoorlog, waarin de Europese avant-garde in de ban is van een utopistisch verlangen naar een nieuwe, betere wereld. Zo ook Hendrik Werkman die met zijn druksels uiting geeft aan een diepgevoelde wens naar een leven in harmonie met zichzelf en zijn omgeving. Of de architect en schilder Job Hansen die naast zijn werk als 'bouwer van de stad' zijn droom van een ideale wereld gestalte ziet krijgen in het schilderen in de natuur. En niet te vergeten de tekenleraar en schilder Jan Jordens die gefascineerd is door de ongekunstelde expressie van de vrije kindertekening. Acht sprekers, kenners van De Ploeg, laten zien, hoe bij alle verscheidenheid qua karakter, stijl en thematiek het werk van de kunstenaars van De Ploeg doortrokken is van de tijdgeest van optimisme. 

Donateurs van de Stichting De Ploeg krijgen een uitnodiging voor de dag en kunnen het museum en de Ploegdag gratis bezoeken, zij ontvangen ook het Ploegboek: De Ploeg in de jaren twintig. Ook niet-donateurs zijn van harte welkom, maar aan hen wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 

Presentaties

Maarten Duivendak
Groningen 1918:  Jonge migranten, tango, ragtime en De Ploeg 

Kees van der Ploeg
Artistieke en maatschappelijke idealen: de context van De Ploeg

Han Steenbruggen
Het atelier als zinnebeeldig decor

Anneke de Vries
'Een idee van Danny'. 1926: Dijkstra en Ruyneman ensceneren muziek

Peter Jordens
'HoJo en de lino.' Jan Jordens en het vrije tekenonderwijs 

Wim Koops
De wandschilderingen van Jan Wiegers in Mutua Fides

Hendrik Jan van den Berg
'Een déjeuner sur l’herbe.' De teksten van H.N. Werkman, ontstaansgeschiedenis en interpretatie

Doeke Sijens
'De hoofden der burgers buigen zich angstig onder spetterende medeklinkers.' Vier literatoren van De Ploeg

Waar: Groninger Museum
Wanneer: zaterdag 13 oktober, 10 - 17 uur
Kosten: leden van Stichting De Ploeg: gratis. Niet leden: €15
Opgeven: mail naar 
StgDePloeg@gmail.com