Beeldmateriaal aanvragen

Beeldmateriaal kan uitsluitend schriftelijk worden aangevraagd. In de aanvraag dient duidelijk te worden gemaakt waar het beeldmateriaal voor gebruikt wordt.

Contactgegevens:
Beeldarchief, Groninger Museum, Postbus 90, 9700 ME Groningen
e-mail:  beeldarchief@groningermuseum.nl

Prijslijst
Commercieel gebruik:

•    Per mail               .  JPG, circa 15x10 cm, 300 DPI:   €   30, -
•    WeTransfer          .  TIFF, circa A4, 300 DPI:             €  160,-

Niet commercieel (Musea, archieven, educatieve en wetenschappelijke publicaties):

•    Per mail              .  JPG, circa 15x10 cm, 300 DPI:   € 15, -
•    WeTransfer         .  TIFF, circa A4, 300 DPI:             € 80,-

1.    Alle prijzen zijn exclusief 6 % BTW
2.    Oplage boeken tot 10.000
3.    Tarieven derden (Pictoright etc.) zijn niet inbegrepen. Overige mogelijk van toepassing zijnde rechten dienen door de gebruiker zelf te worden geregeld
4.    Beeldmateriaal mag eenmalig gebruikt worden. Voor ander gebruik moet er een nieuwe aanvraag worden ingediend
5.    Het beeldmateriaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld
6.    Als een werk auteursrechtelijk is beschermd moet de gebruiker voor reproductie toestemming van de auteursrechthebbende hebben verkregen. Dat dient door de gebruiker zelf te worden gedaan. Het Groninger Museum is niet aansprakelijk als de gebruiker verzuimt toestemming te vragen.
7.    Bij een publicatie dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam kunstenaar, het werk, de datum, Collectie Groninger Museum (indien anders wordt dit aangegeven) en indien bekend, de naam van de fotograaf.
8.    Van de publicatie ontvangt het Groninger Museum een bewijsexemplaar
9.    Levertijd van het beeldmateriaal is circa twee weken.