Rijk in Groningen: borgen en stadspaleizen

Verhaal op zaal: conservator Egge Knol

  • Rijk in Groningen, Egge Knol, 2017, photo: Marten de Leeuw

Vooraanstaande Groningse families woonden in de 17e en 18e eeuw op borgen en in stadspaleizen. De bewoners van de Ommelander borgen hadden vaak ook een groot huis in de stad en de rijke burgers van de stad hadden buitenverblijven in Haren of langs de diepen in de Veenkoloniën. De meeste huizen zijn verdwenen, maar de rijkdom is nog te zien in bewaard gebleven afbeeldingen, bouwfragmenten en huisraad. Door de onderlinge rivaliteit van deze adellijke families, die hun macht aantoonden met rijkdom, zijn er ontelbare bijzondere voorwerpen voor hen gemaakt door kunstenaars, zilversmeden, meubelmakers, houtsnijders en glas-in-loodschilders.
De tentoonstelling Rijk in Groningen  Borgen en Stadspaleizen 1600-1800 brengt de grootste schatten uit deze periode in Groningen samen. Egge Knol geeft tijdens de Museumnacht toelichting op deze tentoonstelling.

Locatie: Rijk in Groningen, Groninger Museum
Datum: 9 september 2017 
Tijdstip: 20:30-21:00 uur - start in entreehal