Groninger Museum gratis toegankelijk voor kinderen, jongeren en studenten in Groningen

Alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar en studenten die in Groningen een mbo-, hbo- of universitaire studie volgen gratis naar het Groninger Museum. Deze regeling is mede mogelijk gemaakt door het Akkoord van Groningen, (Gemeente Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen en UMCG), Provincie Groningen en de onderwijsinstellingen Alfa-college en Noorderpoort. 

Educatie 
Educatie is een van de speerpunten van het beleid van het Groninger Museum. Het museum heeft een speciaal educatieprogramma op maat. Daarnaast is gratis toegang voor jongeren en studenten in Groningen een belangrijk middel om het culturele klimaat verder te verbeteren en de algemene ontwikkeling van jonge mensen te bevorderen. Een bezoek aan het museum biedt jongeren kennis en inspiratie over kunst, vormgeving, architectuur, geschiedenis en erfgoed. Ook krijgen ze toegang tot tijdelijke tentoonstellingen die hun horizon verbreden en de persoonlijke identificatie met Groningen versterken. Met de gratis entree voor kinderen, jongeren en (in Groningen studerende) studenten wil het Groninger Museum een eventuele drempel om het museum te bezoeken verlagen.  

De antwoorden op veelgestelde vragen kun je hier vinden.