Organisch! van het Willem Lodewijk Gymnasium

17 februari 2015

'Een bezoek aan de dubbelexpositie van Maartje Korstanje en Nacho Carbonell was de aanleiding voor leerlingen uit klas vier van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen om met een beeldende reactie te komen. Dat was een uitdaging. Het werk van Maartje werd zeer gemengd ontvangen. Haar objecten riepen voor het merendeel van de leerlingen associaties op met schimmel, slijm, bloed en dood en werden als zeer onaangenaam ervaren, een enkeling dacht aan sprookjes of de woeste natuur uit ‘The Lord of the Rings’.

De heftigheid van Maartjes werk contrasteerde mooi met dat van Nacho. Zijn ‘Cottonbed’ werd door iedereen omarmd, een cocon op poten waar je je heerlijk in terug kunt trekken met een boek of een ander apparaat. Beide kunstenaars maken objecten die qua vorm doen denken aan dieren en planten, aan vormen uit de natuur. Beide kunstenaars werken met papiermaché. Voor beide kunstenaars is de huid van hun kunstwerk van wezenlijk belang . Maartje maakt vrije kunst,  Nacho’s werk kun je ook gebruiken en zit tussen vrije en toegepaste kunst in.

De opdracht aan de leerlingen was om een ‘Organisch Object’ te maken, al dan niet met een functie. Het materiaal moest voornamelijk uit papier-maché bestaan en de basisvorm was de ballon. De binnenkant moest een andere huid hebben dan buitenkant.  ‘Organisch’ betekende dat het object hen aan de natuur moest doen denken zonder letterlijk iets uit de natuur te zijn. Maar organisch betekende ook dat ze niet met een vooropgezet idee mochten starten maar het object onder hun handen moesten laten ‘groeien’. Zacht gezegd, een uitdaging! Zo hebben de leerlingen het ook ervaren, ‘bloed, zweet en tranen’, Maartje kan tevreden zijn. Het resultaat doet die worsteling vergeten: de objecten zien eruit alsof ze er niet anders uit hadden kunnen zien, organisch!
Tekst: Willem Lodewijk Gymnasium

  • Fleur Bogema - ‘Schoonheid zit van binnen’
  • Josefien Dijkstra - ‘De Jungleplant’
  • Ettina Beiboer - ‘Running gEgg’
  • Roeland Nauta - ‘De Steen van Pandora’
  • Anke Sijbrandij - ‘Wireless’