Over de collectie

Het Groninger Museum bestaat meer dan honderd jaar en heeft in die tijd een zeer omvangrijke en gevarieerde collectie opgebouwd. Een belangrijk deel van de collectie hangt samen met de geschiedenis en cultuur van de stad en provincie Groningen. Dit betreft onder andere een groot aantal archeologische vondsten, portretschilderijen van vooraanstaande Groningers uit afgelopen eeuwen, en mooie voorbeelden van regionale kunstnijverheid, zoals Gronings zilver. Er is in Noord-Nederland ook veel Aziatische keramiek bewaard gebleven die vanaf de zeventiende eeuw werd geïmporteerd. De collectie die het Groninger Museum daarvan heeft opgebouwd behoort tot de belangrijkste in Nederland.

Tot de collectie behoort ook een fraaie verzameling zeventiende-eeuwse tekeningen, geschonken door de kunsthistoricus Hofstede de Groot. Van de schildersfamilies Israëls en Mesdag, prominente vertegenwoordigers van de Haagse school maar met Groningse wortels, bezit het Groninger Museum een gevarieerde keuze.

De moderne kunst in Groningen begon met de expressionistische schilderkunst van kunstenaarsvereniging De Ploeg in de jaren 1920-1930. Hiervan bezit het museum een grote verzameling die nog steeds wordt uitgebreid. Een ander zwaartepunt in de collectie vormt de neo-expressionistische schilderkunst uit de jaren tachtig en het ‘postmoderne’, voornamelijk Italiaanse design uit dezelfde periode. Wat betreft hedendaagse keuzes ligt er een accent op de overgangsgebieden tussen beeldende kunst, mode en design.