Governance

Het Groninger Museum werkt volgens de principes van de Governance Code Cultuur.

Governance Code Cultuur