Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Groninger Museum voor Stad en Lande bestaat uit de volgende personen:

De heer Johan Remkes (voorzitter)
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland

Nevenfuncties:
• Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
• Voorzitter Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst
• Voorzitter Forum voor Stedelijke Vernieuwing
• Voorzitter Raad van Toezicht Verweij-Jonker Instituut
• Lid College Bodemdaling Groningen
• Voorzitter Raad van Commissarissen van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
• Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Portaal in Utrecht

De heer Maarten Duijvendak
Hoogleraar Economisch, Sociale & Regionale geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen

Nevenfuncties:
• Directeur Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
• Voorzitter Stichting Verleden van Groningen
• Secretaris Stichting VHLO

De heer Jacob Kielman
Directeur Stichting Woningcorporatie Woonborg

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Commissarissen Linx Telefommunications b.v., Amsterdam
• Voorzitter Raad van Commissarissen Rendo n.v., Meppel
• Lid Raad van Toezicht Museum de Buitenplaats, Eelde
• Voorzitter Beleggingscommissie van Stichting Oude Groninger Kerken, Groningen
• Penningmeester Coöperatieve Boekhandel Boomker u.a. te Haren

Mevrouw Inez Boogaarts

Nevenfuncties:
• Lid/penningmeester Raad van Bestuur Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
• Bestuur Laurenspenning, Rotterdam
• Lid Expertenjury, Internationale Kulturpolitik, NRW-Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport, Düsseldorf
• Lid Stedelijk Platform Beeldenstroom, Dordrecht
• Jury Hans Horsting Prijs, Rotterdam

De heer Henk Pijlman
Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen

Nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Toezicht Noord-Nederlands Orkest
• Voorzitter Stichting Beheer Aandelen FC Groningen
• Lid Raad van Toezicht Stichting Noorderslag/Eurosonic
• Lid Raad van Toezicht Energy Valley
• Lid Eerste Kamer

Mevrouw Nathalie de Vries
Directeur/eigenaar MVRDV, bureau voor architectuur en stedenbouw Rotterdam
Professorin für Baukunst aan de Kunstakademie Düsseldorf

Nevenfuncties:
• Voorzitter BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus
• Lid Raad van Toezicht Witte de With Center for Contemporary Art Rotterdam
• Lid strategisch panel High Speed 2 (HS2) London

Beloningsbeleid
De functie van de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht is onbezoldigd. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
De bezoldiging van de directie staat in verhouding tot de omvang van de organisatie en de aard van de werkzaamheden. Het Groninger Museum volgt de museum CAO.

Profielschets
Lees/download hier de profielschets van de Raad van Toezicht.