Contact & bestuur

  • Bestuur VVGM, Vrienden van het Groninger Museum, 2017

Secretariaat
vrienden@groningermuseum.nl

Adres
Postbus 8027, 9702 KA Groningen
Antwoordnummer 657, 9700 WB Groningen

Bestuursleden
Gineke van Baak (voorzitter)
Netty de Vries – de Bruin (secretaris)
Henk C. Kleersnijder (penningmeester)
Elly de Jong
AnneMieke Kuin – van den Akker
Elbert Westerink
Ademiek Gerritsma (namens het Groninger Museum)